Culemborg zoals het was

Het leven in Culemborg

home Boeken Audio Film Over ons Nieuws Links


Inhoud Zandrug Inhoud postkoets Inhoud herenturnen

Werken op de zandrug

Hoe was het vroeger? Woonde je waar je werkte of werkte je waar je woonde? Hoe dan ook, het was altijd bij elkaar in de buurt.

Inh ziekenzorg

Van ziekenhuiszorg tot asielopvang

Al eeuwenlang werd en wordt in Culemborg de zorg voor ouderen en kinderen zeer serieus genomen.

Mag het iets meer zijn

Mag het iets meer zijn

Tot in de jaren vijftig van de vorige eeuw was een kruide­nierswinkel een bedieningswinkel. In 1948 werd het zelfbedienings- systeem  in Nederland geïntroduceerd.

Inhoud Monumentaal

Monumentaal
Culemborg

Naast de beschermde rijks- en gemeentelijke mo- numenten kent Culemborg ook nog de categorie beeldbepalende panden.
Culemborgers

Verhalen

Historie

Inh Dreven Van versnaperingen Inhoud Kerk Inhoud cultuur Inhoud Lek en Linge Inh poppenschool Inhoud Oorlog Inhoud muziek

Tussen kerktoren en minaret

Geeft een bijzonder inkijk- je in de geloofsbelevenis van Culemborgers en het functioneren van hun ker- ken en gebedshuizen

Tussen Lek en Linge

Eeuwenlang heeft Culem- borg zijn ontwikkeling en welvaart te danken gehad aan het water. Niet alleen aan de Lek, maar ook aan andere vaarwegen in alle richtingen.

Van postkoets tot sprinter

Rond 1700 werd Culem- borg over het land en over het water beter bereik baar.

Van herenturnen tot breedtesport

Dat mensen uit alle lagen van de bevolking aan sport kunnen doen is niet altijd vanzelfsprekend geweest.

Tussen poppenschool en sociale academie

Het basis- en voortgezet onderwijs in Culemborg heeft vanaf de Tweede Wereldoorlog een specta- culaire ontwikkeling door- gemaakt.

Langs dreven, singels en straten

Namen van wijken en straten hebben vaak een historische achtergrond. Veel namen zijn lang geleden ‘in de volksmond’ ontstaan.

Van versnaperingen, vermaak en vertier

Eten en drinken zijn onlosmakelijk verbonden met vermaak en vertier, met feesten en festivitei- ten, in kleine kring of in het openbaar.

Cultuur in Culemborg

In dit hoofdstuk  kijken we terug op allerlei culturele uitingen en instituties, die in de afgelopen 150 jaar in Culemborg een bijzondere rol hebben gespeeld in het openbare leven.

En toen was ‘t oorlog

De gruwelen van de Twee- de Wereldoorlog (1940- 1945) hebben ook Culem- borg in het hart getroffen en laten tot op de dag van vandaag hun sporen na.

D’r zit muziek in…

Prominente muziekgezel- schappen met een lang- lopend verleden. Maar ook verenigingen, die kwamen en weer gingen.

Laatste exemplaren te koop!

Het Leven in Culemborg gemist? Of een extra serie nodig voor uw kinderen of (verre) familie? De laatste exemplaren van het maga- zine worden als set van 14 num- mers verkocht voor € 40. Inclusief bezorging binnen Culemborg, ex- clusief portokosten daarbuiten. Bestellen op: info@culemborgzoalshetwas.nl.Stolpersteine
Culemborg

Stolpersteine ter nage- dachtenis aan alle door de Nazi’s vermoorde joodse en niet-joodse inwoners van Culemborg.


Museum Elisabeth Weeshuis

Herenstraat 29 Culemborg
Open vanaf zondag 30 maart 2014.
Bijnamen

Bijnamen verklaard“De Vierheemskinderen”
Herenstraat 32, Culemborg.
VERVOER UIT VERVLOGEN TIJDEN
Open : wekelijks vrijdag t/m zondag van 13-17 uur vanaf zaterdag 13 september t/m zondag 26 oktober


Uw reclame


Uw reclame


Alies

Het leven in Culemborg

Gymnastiek in Culemborg
Deel 1
Kracht & Vriendschap

Feiten en foto’s va.1882
Op A4 – 225 blz. € 20,-
Niet in de winkel
kenv.boek@hotmail.com

Nieuw:  Postmaschool Klassenfoto’s