Culemborg zoals het was

Het leven in Culemborg

home Boeken Audio Film Over ons Nieuws Links

Canon van Culemborg

De canon van Culem- borg voert u langs de hoogtepunten van de Culemborgse geschie- denis. Klik hier en laat u verrassen.


 CULENBORG (Rijkstelefoonkantoor en locaal Rijkstelefoonnet)

Diensturen: Werkdagen: van 8.-- vm. tot 9.-- nm. Zon-, en Feestdagen: van 8,-- vm. tot 9.-- vm., van 1.-- nm. tot 2.-- nm.
Eene openbare spreekcel is gevestigd in het Post- en Telegraafkantoor.

 

41  Albrecht, L. E., Noorderdreef
20  Ausems, A. J. Heerenconfectie, Markt
45  Ausems, Th. A. Apotheker, Markt A 277

  3  Barbara Gesticht, St., Overste W. J. te Poel
51  Beekum, P. M. v., Arr.-deurwaarder en Secr.-Rentmeester v.h. Algem. Burgerl. Armbestuur, Kattenstraat
22  Blijenburg Jr., A., Fruithandel, Kattenstraat
  9  Bonhof, D., Stoommaalderij en koffiebranderij, koloniale waren enz., Tollensstr.
  8  Bonhof, H. C., Arts, Varkensmarkt 43

30  Dresselhuijs, A. M. J., Varkensmarkt C 51
12  Dresselhuijs & Nieuwenhuijsen Kon. Sigarenfabr.
24  Dresselhuijs, W. B., Villa "Casa Blanca"

44  Fax Lampenfabriek, Dir. L. E. Albrecht & H. L. Fagel

39  Gaasbeek & van Tiel, Stoelenfabr., Stoomhoutzagerij
  5  Gasfabr., Dir. H. de Liefde
36  Geer, A. v. d., Tielsche Zandweg 1
f
28  Gelder, A. v., Café, Markt
27  Geldersche Landbouwbank, Agentsch., Groote Markt
34  Gemeentehuis
33  Gend & Loos, Fa. v., M. J. C. Verkerk
26  Glasfabr., Mij. de Culemburgsche, Dir. D. v. Hoytema. (Kant. 9-12, 2-3 en 7-9)

31  Hocke Hoogenboom, J., Arts, Heerenstr.
38  Hofman, C., Eierhandel, Lange Havendijk D 265.
10  Hoogveld, Willem, Kolen engros, Tollenstr.
49  Hoytema, D. v., Industriëel
26  Hoytema & Co., v., Distillateurs. (Kant. 9-12, 2-3 en 7-9)

53  Jonge v. Zwijnsbergen, Jhr. J. A. de, Rentmeester v. h. Kroondomein

52  Koedam, C., Aardapel- en brandstoffenhandel, Gr. Markt
37  Koes, D., Koopman, Havendijk
  6  Kon. Vereen. v. Ned. Sigarenfabr. "Trio", A. M. J. Dresselhuijs Varkensmarkt C 51 (kant. 9-12 1½-8, gesl.
       zijnde tel. no. 30)
18  Kooij, G. A., In kol. waren, comest. en fijne vleeschw., Varkensmarkt
19  Kruijssen, H. A., Koopman in granen

  7  Laan, C., Sigarenfabrikant
40  Lamalson Bouwer Co., (C. P. E. Gori), Kassiers en comm. in eff. Goilberdingestr.

14  Merkens, J. G. P., Hôtel- en stalhouder
50  Middelbeek, R., Koopman en Winkelier
16  Mierop, C. C. J. v., Notaris, Markt 234

32  Pijselman, N., Hôtel "de Nieuwe Bak"
35  Politiebureau
15  Putten, H. F. J. v. d., Wijnh., Markt

26  Renaud v. Hoytema & Co. Steenfabr. (Kant. 9-12, 2-3 en 7-9)
..    Rijkstelegraafkantoor (°)

48  Schorer, Jhr. Mr. J. C., Slotstr.
11  Sillevis & Zonen, Fa. L., Kistenfabr., beh. Vennoot. G. A. Benders
25  Sluijter, Gebr., (Wim Sluijter), Rijwielhandel, Zandstr. B 94
  4  Staatsspoor Station

..    Telegraafkantoor (°)
  6  "Trio", Kon. Vereen. v. Ned. Sigarenfabrik., Varkensmarkt C 51. (kant. 9-12, 1½-8, gesl. zijnde tel. no. 30)

  2  Versteegh, P., Arts
  1  Verwoerd, A. S., Houth., Voorburg
47  Verwoerd, A. S., Houth., fabr.
21  Vulto, W., Hôtel en Stalhouderij

42  Waal, J. W. de, Apoth., Marktveld
54  Walg, Gebrs., Veehandelaren en Slagers, Kattenstr. D 16
29  Wijsenbeek & Co., I. A., Vleeschhouwerij en worstfabr., Markt 117
23  Wijzenbeek & Zonen, Fa. E. L., in Manufact.

46  Ziekenhuis, Algemeen


 

 

 

 

 

  

Vorige